Obvestilo – plačilni rok

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 (ZIUZEOP) v 82. členu določa plačilne roke, kadar je upnik javni organ:

»Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) je plačilni rok 60 dni v primeru, ko je upnik javni organ iz prve, druge ali tretje alineje drugega odstavka 6. člena ZPreZP-1, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava. Ta rok za plačilo velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije.«

To pomeni, da se 60 dnevni plačilni rok upošteva za račune izdane do enega leta po razglasitvi konca epidemije, kar pomeni do vključno maja 2021.

Na računih, ki jih boste prejeli v tem obdobju, bo valuta 60 dni od datuma izstavitve računa. Tudi trajniki bodo vnovčeni na dan zapadlosti računa, to je 60. dan od izstavitve računa, kar konkretno za obračun meseca septembra 2020 pomeni 29. 11. 2020.

Za dodatne informacije lahko pokličete v računovodstvo, na tel. št. 03 839 27 44.

Spoštovani starši!

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov.

Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6. leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice.

Napotujemo vas, da podrobnosti preberete na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

Andreja Hramec
ravnateljica

ŠOLSKO LETO 2020/21

V šolskem letu 2020/21 se bo pouk za učence od 2. do 9. razreda pričel v torek, 1. 9. 2020, ob 8.20 in bo potekal ob upoštevanju vseh priporočil za ohranitev varnosti in zdravja vseh udeležencev izobraževanja. Pouk bo potekal po urniku. Ta dan bodo imeli 5 šolskih ur.

Za malico in kosilo bo poskrbljeno. Na osnovi prijav, ki ste jih oddali ob koncu šolskega leta, bo organizirano tudi podaljšano bivanje do 16. ure.

Učenci naj s seboj prinesejo torbo, zvezke, peresnico in copate.

Za učence vozače bo organiziran šolski prevoz, kjer bomo upoštevali higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije. Učenci vozači morajo ves čas prevoza nositi masko, ki pokrije nos in usta. Prosimo vas, da jim to zagotovite. Šolski prevozi bodo prvi šolski dan potekali po voznem redu v prilogi (Priloga 1). Organizirano bo tudi jutranje in popoldansko varstvo vozačev. Priporočljivo je, da otroci prihajajo v šolo peš oz. s kolesom, če imajo opravljen kolesarski izpit.

V šolo bodo lahko vstopali samo zdravi učenci brez spremstva staršev (pogoji pod katerimi otrok lahko pride v šolo  so zapisani v Prilogi 2) z upoštevanjem varnostne razdalje. Učenci naj v šolo pridejo 10 minut pred začetkom pouka.

V šoli potekajo gradbena dela, zato bo temu prilagojena tudi organizacija dela. Vstop v šolo bo možen pri treh vhodih: vhod ob športni dvorani, vhod na razredni stopnji in drugi vhod s parkirišča pred šolo. Drugošolci bodo v šolo vstopali pri vhodu ob športni dvorani. Vhod za tretješolce, četrtošolce in petošolce pa bo pri glavnem vhodu razredne stopnje.

Prvi šolski dan naj učenci od šestega do devetega razreda na pričetek pouka počakajo na parkirišču pred športno dvorano, razredniki pa jih bodo odpeljali v matične učilnice.

Prosim vas, da spoštujete prometna pravila, ohranite strpnost in pripomorete k večji prometni varnosti vseh, ki se zadržujete v okolici šole. Če boste v šolo prispeli z avtom, ga parkirajte na parkirišču pred športno dvorano.

Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta. V želji, da obvarujemo vaše in naše zdravje, vas prosimo, da dosledno upoštevate predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s CORONA virusom.

Mozirje, 26. 8. 2020

 Andreja Hramec, univ.dipl.psih.,
 ravnateljica

Sprejem prvošolcev

Spoštovane prvošolce in njihove starše obveščamo, da bo sprejem na matični OŠ Mozirje potekal v torek, 1. 9. 2020, ob 10.30 uri. Otroci se skupaj s starši zberejo pred vhodom v šolo ob športni dvorani oziroma na zelenici pred učilnicami prvih razredov.

Prosimo, da ob tem upoštevate zaščitne ukrepe, še posebej bodite pozorni na vzdrževanje ustrezne medsebojne razdalje. Starši, ki spremljate otroke, morate ob prihodu nositi zaščitne maske. Priporočamo, da otroka pospremi eden od staršev.

V primeru dežja bodo otroci vstopili v razrede brez spremstva staršev. S svojim obiskom šole in programom bodo v tem primeru zaključili čez eno uro.

Sprejem prvošolcev na POŠ Šmihel bo ob 9.00 uri.

Učna gradiva za šolsko leto 2020/21

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2020/2021

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Glede učbenikov je vaša naloga samo, da izpolnite elektronsko naročilnico, poslano po eAsistentu, oz. natisnete in podpišete naročilnico na šolski spletni strani in jo prvi dan pouka učenci prinesejo v šolo.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ohranili nepoškodovane, ter jih ob konca leta vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Novost v novem šolskem letu bo tudi ta, da prejmejo učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu ne vračajo. Starši izpolnijo posebno naročilnico 1-3, ki vključuje tudi to gradivo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole in poslani po eAsistentu.

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Andreja Hramec

 

OŠ Mozirje POŠ Šmihel OŠPP
1.-razred-2020-21 1.-razred-2020-21 POŠ  2. razred OŠPP
2.-razred-2020-21 2.-razred-2020-21 POŠ  3. razred OŠPP
3.-razred-2020-21 3.-razred-2020-21 POŠ  4. razred OŠPP
4.-razred-2020-21
5.-razred-2020-21
 6.-razred-2020-21
 7.-razred-2020-21
 8.-razred-2020-21
 9.-razred-2020 21

NAROČILNICA 1-3

DATOTEKA ZA PRENOS

 

NAROČILNICA 4-9

DATOTEKA ZA PRENOS

 

 

Spremembe na področju štipendiranja kot posledica ukrepov za odpravo posledic epidemije

Dragi devetošolci in starši.

Na spodnji povezavi si lahko preberete nekatere spremembe pri pridobivanju Zoisovih in kadrovskih štipendij v prihodnjem razpisnem roku, ki so nastale zaradi sprejetja Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19:

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/od-danes-veljajo-nekatero-interventni-ukrepi-tudi-na-podrocju-stipendiranja-invalidskega-varstva

Organizacija pouka po 1. 6. 2020

Spoštovani starši!

 Naslednji teden z veseljem pričakujemo vrnitev vseh učencev v šolo. V ponedeljek, 1. 6. 2020, začenjamo s poukom v 4. in 5. razredu, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi v 6., 7. in 8. razredu.

Pouk bo v vseh oddelkih potekal po ustaljenem urniku iz časa pred začetkom epidemije. Po urniku se bodo izvajale ure obveznega in razširjenega programa (obvezni in neobvezni izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk …). Tudi podaljšano bivanje bo potekalo po urniku, vendar priporočamo, da učenci ostajajo v PB le kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi združevanja skupin tveganje za prenos okužbe tam večje. Če je možno, staršem učencev I. vzgojno-izobraževalnega obdobja svetujemo enak režim odhodov domov, kot je bil vzpostavljen v zadnjih dveh tednih. Učenci od 1. do 3. razreda ne bodo začenjali s poukom ali drugimi dejavnostmi pred 8.20. Poskrbljeno bo za šolsko prehrano.

Ker določeni higienski ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni še vedno ostajajo, bo temu prilagojena organizacija dela.  Za vse oddelke na razredni in predmetni stopnji bomo izvajali pouk v matičnih učilnicah, menjavali se bodo le učitelji.

Učenci naj v šolo pridejo 15 minut pred začetkom pouka. V šolo bodo vstopali posamezno, z upoštevanjem varnostne razdalje. Še vedno je priporočljivo, da učenci in učitelji v šolskem objektu, izven matičnice učilnice, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, buff …). Upoštevati je potrebno priporočila o higieni kihanja in kašljanja in pogostega umivanja rok. Predvsem pa je pomembno, da v šolo prihajajo izključno zdravi otroci in da učenci ob prvih znakih bolezni ostanejo doma.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča peš hojo, kolesarjenje ali individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo za učence vozače organiziran šolski prevoz. Organiziranega šolskega prevoza naj se učenci poslužujejo le v primeru, da je to nujno potrebno. Zaradi higienskih priporočil bosta organizirana dva jutranja in dva popoldanska prevoza. Prosimo, da se prvega jutranjega prevoza in zadnje povratne vožnje poslužujejo učenci od 6. do 9. razreda in tisti četrtošolci in petošolci, ki imajo pouk 0. uro. Učencem od 1. do 5. razreda je namenjen drugi jutranji in prvi povratni prevoz.

Učenci vozači morajo ves čas prevoza nositi masko (šal, ruto, buff …), ki pokrije nos in usta. Maske bodo učencem na voljo na avtobusu. Šolski vozni red bo objavljen na šolski spletni strani.

Kljub ugodnemu razpletu epidemije moramo biti še vedno previdni, zato vas prosimo za razumevanje in upoštevanje priporočil. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in neprecenljivo pomoč v času dela na daljavo. Vsem učencem pa želim prijetno bivanje v šoli in uspešen zaključek šolskega leta.

Andreja Hramec, ravnateljica

SKLEP RSK za pediatrijo: DATOTEKA ZA PRENOS

Šolski vozni red