VPIS V 1. RAZRED

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Če želijo starši vpisati otroka na drugo šolo, se prav tako vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis. Za šolsko leto 2017-2018 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2011.

Vpis bo od 13. do 17. februarja 2017 na osnovni šoli Mozirje in 28. februarja na podružnični šoli Šmihel.

DAN ODPRTIH VRAT za bodoče prvošolce bo v mesecu aprilu.

Otroci bodo obiskali šolo s svojimi vzgojiteljicami iz Vrtca Mozirje.

Otroke, ki so v vrtcu drugje ali so doma bomo o dnevu odprtih vrat pisno obvestili.

Zakon o spremembi in o dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in o dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečen dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Ker šola nima pravice pridobivati podatkov o subvencijah vas prosimo, da v odločbi preverite podatek o vašem odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Tehniški dan – POKLICI

Učenci od 5. do 9. razreda imajo v ponedeljek, 23. 1. 2017, tehniški dan, kjer bodo spoznavali različne poklice. Predstavitev poklicev bo trajala od 8.20 do 13.10.
Ostale dejavnosti (varstvo vozačev, prevozi, prehrana…) bodo potekale po urniku, izbirni predmeti, pevski zbor, dopolnilni in dodatni pouk pa po dogovoru.

Učenci 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, in 9.b potrebujejo športno opremo.

Veseli december je pred nami, zato vas že sedaj vabimo, da se nam 15. decembra pridružite na šolski dobrodelni prireditvi Si za ples? Za vas bomo pripravili tudi sejem drobnih daril in dobrot. Vabljeni.

 

dT9pBxGT7

 

 

 

VABILO NA SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK

Spoštovani starši!

Osnovna šola je zelo pomembna v življenju vsakega posameznika, saj v njej pridobimo osnovno znanje, ki je pomembno za nadaljnje izobraževanje. V obdobju šolanja ima na otrokov razvoj velik vpliv tudi družina. Otroka je treba spodbujati, da sam prevzame odgovornost za izpolnjevanje svojih obveznosti.  Da bo naše sodelovanje še uspešnejše, vas vabimo na predavanje, ki bo v torek, 8. 11. 2016, ob 16. 30 v telovadnici OŠ Mozirje.

V šolo smo povabili Simona Rajšpa, magistra zakonskih in družinskih študij in specialista zakonske in družinske terapije, ki bo spregovoril na temo

 V ŠOLO GRE OTROK IN NE STARŠI.

Po končanem predavanju bodo potekale govorilne ure.  Za starše učencev razredne stopnje, ki so že vpisani na govorilno uro, se bo upošteval vrstni red po seznamu.

Lep pozdrav

Andreja Hramec, univ. dipl. psih.,

ravnateljica

Teden otroka

Začel se je teden otroka. Letošnje geslo se glasi: “Svet, v katerem želim živeti”.

Poslanica 2016

Dostopnost