Učna gradiva za šolsko leto 2020/21

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2020/2021

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Glede učbenikov je vaša naloga samo, da izpolnite elektronsko naročilnico, poslano po eAsistentu, oz. natisnete in podpišete naročilnico na šolski spletni strani in jo prvi dan pouka učenci prinesejo v šolo.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ohranili nepoškodovane, ter jih ob konca leta vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Novost v novem šolskem letu bo tudi ta, da prejmejo učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu ne vračajo. Starši izpolnijo posebno naročilnico 1-3, ki vključuje tudi to gradivo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole in poslani po eAsistentu.

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Andreja Hramec

 

OŠ Mozirje POŠ Šmihel OŠPP
1.-razred-2020-21 1.-razred-2020-21 POŠ  2. razred OŠPP
2.-razred-2020-21 2.-razred-2020-21 POŠ  3. razred OŠPP
3.-razred-2020-21 3.-razred-2020-21 POŠ  4. razred OŠPP
4.-razred-2020-21
5.-razred-2020-21
 6.-razred-2020-21
 7.-razred-2020-21
 8.-razred-2020-21
 9.-razred-2020 21

NAROČILNICA 1-3

DATOTEKA ZA PRENOS

 

NAROČILNICA 4-9

DATOTEKA ZA PRENOS

 

 

Spremembe na področju štipendiranja kot posledica ukrepov za odpravo posledic epidemije

Dragi devetošolci in starši.

Na spodnji povezavi si lahko preberete nekatere spremembe pri pridobivanju Zoisovih in kadrovskih štipendij v prihodnjem razpisnem roku, ki so nastale zaradi sprejetja Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19:

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/od-danes-veljajo-nekatero-interventni-ukrepi-tudi-na-podrocju-stipendiranja-invalidskega-varstva

Organizacija pouka po 1. 6. 2020

Spoštovani starši!

 Naslednji teden z veseljem pričakujemo vrnitev vseh učencev v šolo. V ponedeljek, 1. 6. 2020, začenjamo s poukom v 4. in 5. razredu, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi v 6., 7. in 8. razredu.

Pouk bo v vseh oddelkih potekal po ustaljenem urniku iz časa pred začetkom epidemije. Po urniku se bodo izvajale ure obveznega in razširjenega programa (obvezni in neobvezni izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk …). Tudi podaljšano bivanje bo potekalo po urniku, vendar priporočamo, da učenci ostajajo v PB le kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi združevanja skupin tveganje za prenos okužbe tam večje. Če je možno, staršem učencev I. vzgojno-izobraževalnega obdobja svetujemo enak režim odhodov domov, kot je bil vzpostavljen v zadnjih dveh tednih. Učenci od 1. do 3. razreda ne bodo začenjali s poukom ali drugimi dejavnostmi pred 8.20. Poskrbljeno bo za šolsko prehrano.

Ker določeni higienski ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni še vedno ostajajo, bo temu prilagojena organizacija dela.  Za vse oddelke na razredni in predmetni stopnji bomo izvajali pouk v matičnih učilnicah, menjavali se bodo le učitelji.

Učenci naj v šolo pridejo 15 minut pred začetkom pouka. V šolo bodo vstopali posamezno, z upoštevanjem varnostne razdalje. Še vedno je priporočljivo, da učenci in učitelji v šolskem objektu, izven matičnice učilnice, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, buff …). Upoštevati je potrebno priporočila o higieni kihanja in kašljanja in pogostega umivanja rok. Predvsem pa je pomembno, da v šolo prihajajo izključno zdravi otroci in da učenci ob prvih znakih bolezni ostanejo doma.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča peš hojo, kolesarjenje ali individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo za učence vozače organiziran šolski prevoz. Organiziranega šolskega prevoza naj se učenci poslužujejo le v primeru, da je to nujno potrebno. Zaradi higienskih priporočil bosta organizirana dva jutranja in dva popoldanska prevoza. Prosimo, da se prvega jutranjega prevoza in zadnje povratne vožnje poslužujejo učenci od 6. do 9. razreda in tisti četrtošolci in petošolci, ki imajo pouk 0. uro. Učencem od 1. do 5. razreda je namenjen drugi jutranji in prvi povratni prevoz.

Učenci vozači morajo ves čas prevoza nositi masko (šal, ruto, buff …), ki pokrije nos in usta. Maske bodo učencem na voljo na avtobusu. Šolski vozni red bo objavljen na šolski spletni strani.

Kljub ugodnemu razpletu epidemije moramo biti še vedno previdni, zato vas prosimo za razumevanje in upoštevanje priporočil. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in neprecenljivo pomoč v času dela na daljavo. Vsem učencem pa želim prijetno bivanje v šoli in uspešen zaključek šolskega leta.

Andreja Hramec, ravnateljica

SKLEP RSK za pediatrijo: DATOTEKA ZA PRENOS

Šolski vozni red

 

Navodila za nadaljevanje pouka 9. razred

Spoštovani starši!

 Vzgojno-izobraževalno delo bo za učence devetega razreda od ponedeljka, 25. maja 2020, potekalo ponovno v šoli.

Pouk lahko obiskujejo samo zdravi  učenci. V nadaljevanju je seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov. Prosimo, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da ima otrok zdravstvene težave, se v zvezi z vrnitvijo otroka v šolo posvetujte z osebnim zdravnikom in pridobite njegovo mnenje. Tudi v primeru, da je v skupnem gospodinjstvu oseba z zdravstvenimi omejitvami, NIJZ odsvetuje vrnitev otrok v šolo.

V skladu z navodili NIJZ mora šola v zvezi z zdravstvenim stanjem otroka obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki naj jo otrok odda ob prihodu v šolo. Le tako lahko zagotovimo varno učno okolje za vse učence.

Po urniku se bodo izvajale ure obveznega programa vključno z izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk. Za učence vozače bo organizirano jutranje varstvo in popoldansko varstvo do odhoda šolskega prevoza.

Učenci naj v šolo pridejo 10 minut pred začetkom pouka. V šolo bodo vstopali posamezno, pri glavnem vhodu, z upoštevanjem varnostne razdalje. Priporočljivo je, da devetošolci v šolskem objektu, razen v matični učilnici, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, buff …).

Učenci bodo razdeljeni v tri učne skupine (kot pri urah slovenščine, matematike in angleščine). Skupine imajo določene prostore za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Za šolsko delo naj učenci s sabo prinašajo učne pripomočke po urniku. Urnik učenca bo viden v eAsistentu.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča peš hojo, kolesarjenje ali individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo za učence vozače organiziran šolski prevoz, kjer bomo upoštevali vsa higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času preprečevanja širjenja bolezni. Priporočljivo je, da učenci vozači ves čas prevoza nosijo masko (šal, ruto, buff …), ki pokrije nos in usta. Prosimo vas, da jim to zagotovite. Šolski vozni red bo objavljen na šolski spletni strani.

Poskrbljeno bo za šolsko prehrano.

Na šoli se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo tako za vas kot za nas stresen in negotov. Potrudili se bomo, da se bodo učenci v šoli počutili dobro in varno. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni pričakujemo tudi pomoč staršev, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Z dobrim in korektnim sodelovanjem nam bo uspelo premagati tudi ta izziv, v katerem smo se znašli.

 

Lep pozdrav

Urška Finkšt,                                                                                                 Andreja Hramec,

pom. ravnateljice                                                                                                ravnateljica

Stanje prijav za vpis v srednje šole

Pozdravljeni,

danes popoldan je bilo na straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport objavljeno stanje prijav za vpis v srednje šole, v katerem lahko vidite koliko je prijavljenih učencev v posamezne programe.

Za učence vpisane v  programe, kjer je vpisanih več otrok kot je prostih mest, bom v prihodnjih dneh pridobila informacije o tem kakšno je stanje prijavljenih učencev iz naše šole glede na ocene iz 7. in 8. razreda in vas o tem obvestila, tako da ni potrebno na šole klicati vam (oziroma vašim staršem). Rok za morebitne prenose prijav je 16. 6. 2020, tako da se s prenosom ne mudi. O stanju prijav se bomo lahko z vsakim posebej pogovorili tudi v naslednjem tednu, ko boste v šoli, zato vas zaenkrat prosim, da prijavnic sami ne prenašate, ker je sam postopek letos nekoliko drugačen in vam ga bom predstavila v prihodnjem tednu. Prav tako lahko na spodnji povezavi stanje prijav spremljate dnevno, saj se spreminja glede na prenose.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje že v tem tednu, mi lahko pišete ali pokličete na 839 27 43 v dopoldanskem času.

Stanje na današnji dan lahko vidite v priloženi datoteki: Stanje prijav.20.5.2020

Stanje prijav lahko spremljate na spletni strani: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Lep pozdrav,

Petra Klepec

Navodila glede nadaljevanja pouka v šoli

Spoštovani starši!

 

Vzgojno-izobraževalno delo bo za učence prve triade in učence šole s prilagojenim programom od ponedeljka, 18. maja 2020, potekalo zopet v šoli. S poukom bomo pričeli ob 8.20. Učenci naj v šolo pridejo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci, ki ne bodo vključeni v podaljšano bivanje, bodo odhajali domov takoj po končanem pouku oz. kosilu. Ob uri, ki ste jo navedli za otrokov odhod domov, ga počakajte pred vhodom v šolo.

Za učence bo organizirano jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka.  V šolo bodo vstopali samo učenci, brez spremstva staršev, z upoštevanjem varnostne razdalje, pri glavnem vhodu razredne stopnje in pri vhodu pri športni dvorani. Sprejel jih bo dežurni učitelj. Učenci, ki bodo prihajali pred 7.00, bodo vstopali skozi učilnico 1. A razreda. Ostali učenci pa bodo vstopali in odhajali domov takole:

VHOD PRI ŠPORTNI DVORANI:

– učenci 1. in 2. skupine prvega razreda

– učenci 1. in 3. skupine drugega razreda

– učenci 1. skupine tretjega razreda

VHOD RAZREDNA STOPNJA:

– učenci 3. skupine prvega razreda

– učenci 2. in 4. skupine drugega razreda

– učenci 2. in 3. skupine tretjega razreda

Učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine, ki imajo določene prostore za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Za šolsko delo naj učenci v ponedeljek s sabo prinesejo vse učne pripomočke, ki jih bodo imeli v šoli do konca šolskega leta. V skupinah bodo poučevale učiteljice, ki jih učenci poznajo in so se z njimi srečevali že med šolskim letom. Urnik učenca in skupina, v katero je vključen, bosta vidna v eAsistentu. (Kliknite Urnik in Natisni. Potem je vidna tudi skupina)

Podaljšano bivanje bo organizirano od konca pouka pa do 16. ure.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo ali individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato bo za učence vozače organiziran šolski prevoz, kjer bomo upoštevali vsa higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije. Priporočljivo je, da učenci vozači ves čas prevoza nosijo masko, ki pokrije nos in usta. Prosimo vas, da jim to zagotovite. Šolski vozni red bo objavljen na šolski spletni strani.

Poskrbljeno bo za šolsko prehrano.

Na šoli se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo tako za vas kot za nas stresen in negotov. Potrudili se bomo, da se bodo učenci v šoli počutili dobro in varno. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni pričakujemo tudi pomoč staršev, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Z dobrim in korektnim sodelovanjem nam bo uspelo premagati tudi ta izziv, v katerem smo se znašli.

Lep pozdrav

 

Urška Finkšt,                                                                                                  Andreja Hramec,

pom. ravnateljice                                                                                               ravnateljica

Odprava ukrepov

Spoštovani starši,

vlada RS je 9. 5. 2020 spremenila Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem je ministrica izdala sklep, ki določa, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

 

Kot najpomembneje NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno rok, kihanja in kašljanja,
  • vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim.

Izvajanje pouka in drugih dejavnosti bo potekalo v skupinah do 15 učencev, dejavnosti se bodo v največji možni meri izvajale znotraj ene skupine. Natančnejša navodila o organizaciji dela in šolskih prevozov boste prejeli konec tedna. Predvidene ukrepe bomo poskušali izvajati čim bolj dosledno.

Učencem, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka, bo šola v okviru možnosti prilagodila delo na daljavo.

 

Danes boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda prejeli obvestilo in vprašalnik, ki se nanaša na  prihod učencev v šolo, teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Prejeli pa boste tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov.  Prosimo, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da ima otrok zdravstvene težave, se v zvezi z vrnitvijo otroka v šolo posvetujte z osebnim zdravnikom in pridobite njegovo mnenje. Tudi v primeru, da je v skupnem gospodinjstvu oseba z zdravstvenimi omejitvami, NIJZ odsvetuje vrnitev otrok v šolo.

V skladu z navodili NIJZ mora šola v zvezi z zdravstvenim stanjem otroka obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki jo bo otrok oddal 18. 5. 2020 ob prihodu v šolo. Le tako lahko zagotovimo varno učno okolje za vse učence.

 

Zavedamo se, da je kljub želji otrok po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Potrudili se bomo, da bodo učenci šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo vaše razumevanje in podporo.

 

Za učence od 4. do 8. razreda bo delo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Lepo vas pozdravljam.

Andreja Hramec, ravnateljica

 

IZJAVA: DATOTEKA ZA PRENOS

SKLEP RKS: DATOTEKA ZA PRENOS

Dostopnost