Izvedli smo tehniški dan z naslovom Eksperimenti. Naučili smo se mnogo novega. Bilo je zelo zanimivo in doživeto.