Vsakdo lahko najde doma lepo oblačilo, ki ga je prerasel, knjigo, ki je ne bere več, igračo ali igro, ki se je je naveličal, za nekoga pa bi bilo kaj od tega novo in zanimivo. Zato smo letos prvič izpeljali okcijo, ki smo jo poimenovali IZMENJEVALNICA.
V njej so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. V zadnjem tednu oktobra so prinašali v knjižnico stvari, ki jih ne potrebujejo več, v zameno so dobili bon. V petek smo s pomočjo prostovoljcev od 5. do 9. razreda pripravili lične stojnice s ponudbo vseh teh izdelkov in povabili otroke po razredih, da si izbereje po dva. Zavladalo je pravo tržnično vzdušje, le da barantanje ni bilo potrbno. Marsikdo je našel ravno prave čevlje, hlače, knjigo, družabno igro ali pliškota zase. Vse te dobrine so dobile novega uporabnika brez kakršnihkoli stroškov. Otroci so s tem ozavestili sporočilo akcije, da lahko dobrine delimo, večkrat uporabimo, s tem pa prispevamo k lepšemu svetu in zmanjšanju potrošnje ter izrabe virov. Pohvala velja vsem sodelujočim, še posebej prostovoljcem v akciji. Odločili smo se, da akcijo še kdaj izvedemo.
 
Janja Irman Kolar in Silva Dešman
koordinatorki akcije