Skoči na glavno vsebino
Naše leto

Naše leto

In je pri kraju. Naše leto, mislim. Tik pred koncem razmislimo, kaj nam je v tem letu posebej ostalo v spominu. Kaj bi lahko pokazali našim staršem? Utrinki iz šol v naravi so najpogostejša tema, lutkovna predstava, fit ure, glasbene in plesne urice. V dobri urici sta nam Kapljica in Svinčnik, naši maskoti, napovedala glavne letošnje teme in nastope, predstavila sta naš nov kotiček, imenovan Cote za falote, zapeli smo šolsko himno in zaključili s plesom in mislijo na POČITNICE. Nato smo se sladkali s sladoledom, kokicami in limonado, izkupiček pa namenili šolskemu skladu. In je leto res pri kraju.

Cote za falote

Cote za falote

Na šoli po novem obstaja kotiček kjer hranimo pozabljena oblačila, obutev in druge predmete, ki so ga učenci poimenovali »COTE ZA FALOTE«.

Kotiček se nahaja nasproti vhoda v glasbeno učilnico oziroma ob stekleni steni, ki loči jedilnico in hodnik na razredni stopnji.

V njem lahko učenci poiščejo in vzamejo svojo pozabljeno ali izgubljeno stvar, o tem ni potrebno obveščati nikogar. Pozabljene stvari (večinoma oblačila) so opremljene z datumom, ko smo jih našli na hodnikih ali na neprimernih mestih v garderobah. V kotičku jih bomo hranili največ tri mesece, nato pa jih bomo oprali in dali na izmenjevalnico, ki poteka vsako jesen in pomlad.

Za urejenost kotička  skrbijo učenke 4. in 5. razreda.

V upanju, da čim več pozabljenih stvari najde lastnika vas vabimo, da kdaj pa kdaj pokukate vanj.

UČNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2024/2025

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Predvidevamo, da bodo to možnost izkoristili vsi učenci, vpisani na našo šolo, za kar ni potrebno več izpolnjevati naročilnice. Če pa boste otroku sami kupili učbenike in si jih ne boste izposodili, nam to sporočite in izpolnite priloženo ODJAVNICO.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ob koncu leta nepoškodovane vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom prejmejo v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu leta učenci ne vračajo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole. Po sklepu Sveta staršev, z dne 13. 6. 2022, ni potrebno staršem kupovati likovnega materiala, ker ga bo v celoti nabavila šola, za kar bodo starši v začetku leta plačali dogovorjeni prispevek po položnici.

 

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Petra Klepec

 

ODJAVNICA

Dostopnost