Vloga za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada

vloga za Šolski sklad

 

Šolski sklad Osnovne šole Mozirje je bil ustanovljen 11. novembra 1997. Njegov namen je dobrodelnost, pripravljenost pomagati drugim in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje, dne 10. 1. 2007, sprejel Pravila o delovanju in organizaciji Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje.

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, občanov in zaposlenih v zavodu, iz donacij, prispevkov od akcij učencev in učiteljev šole.
Tako učencem iz socialno šibkejših družin omogočamo, da se lahko udeležujejo različnih dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (naravoslovni, športni, kulturni in tehniški dnevi, šola v naravi, tečaji …). Namenjamo tudi sredstva za plačilo šolske prehrane

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Mozirje so:

1. Silva Dešman – predsednica
2. Alenka Čulk
3. Ilka Marolt
4. Magdalena Škruba
5. Darinka Marinc
6. Judita Marovt
7. Janja Kokovnik

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Spoštovani starši.

 

Zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih rešujemo s skupnimi močmi. Z zaprtjem šol so učenci ostali tudi brez možnosti toplega šolskega obroka. Zavedamo se, da so se s  tem posledično povečali tudi stroški vaše prehrane.

V primeru, da potrebujete pomoč pri nakupu živil, izpolnite spodnjo vlogo, podpisano slikajte s telefonom ali skenirajte ter pošljite na elektronski naslov silva.desman@os-mozirje.si.

V primeru, da nimate možnosti pošiljanja na zgoraj navedene načine vas prosimo, da na naveden elektronski naslov z zadevo ”Pomoč pri nakupu prehranskih izdelkov” posredujete podatke o otroku (ime, priimek, naslov), vlogo pa boste oddali naknadno.

Prejete vloge bo obravnavala komisija za šolski sklad. Vsi upravičenci boste prejeli naročilnico za nakup živil v trgovini Mercator Mozirje, v višini mesečnega zneska kosil. Vrednost naročilnice bo pokrita iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje.

Prosimo vas, da spremljate sredstva javnega obveščanja o poteku in terminih preklica izrednih ukrepov. Želimo vam, da ta čas preživite kar se da pogumno, strpno, sočutno, zdravo, z veliko dobre volje in morda izkoristite čas tudi za drobne, srečne trenutke.

Silva Dešman in Urška Finkšt

 

DATOTEKA ZA PRENOS