Skoči na glavno vsebino

Vloga za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada

Vloga za Šolski sklad

Vloga obrazec

 

Šolski sklad Osnovne šole Mozirje je bil ustanovljen 11. novembra 1997. Njegov namen je dobrodelnost, pripravljenost pomagati drugim in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje, dne 10. 1. 2007, sprejel Pravila o delovanju in organizaciji Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje.

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Mozirje so:
1. Silva Dešman – predsednica
2. Katarina Trstenjak
3. Janja Kokovnik
4. Darinka Marinc (namestnica predsednice)
5. Alenka Sorec Marolt
6. Judita Marovt
7. Rozika Kanjir

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, občanov in zaposlenih v zavodu, iz donacij, prispevkov od akcij učencev in učiteljev šole.
Tako učencem iz socialno šibkejših družin omogočamo, da se lahko udeležujejo različnih dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (naravoslovni, športni, kulturni in tehniški dnevi, šola v naravi, tečaji …). Namenjamo tudi sredstva za plačilo šolske prehrane.

Z majhnimi dejanji in majhnimi koraki smo sposobni doseči velike cilje.

Za naše otroke gre!

Dostopnost