Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V mesecu maju bodo učenci 6. in 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja.
Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je objavljen sklep s seznamom šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v
šolskem letu 2023/2024.
Na OŠ Mozirje bodo učenci 9. razreda kot tretji predmet pisali nacionalno preverjanje znanja iz zgodovine.

Preizkusi bodo za učence 6. in 9. razreda potekali po naslednjem razporedu:
6. razred
– 7. 5. 2024 slovenščina,
– 9. 5. 2024 matematika,
– 14. 5. 2024 angleščina.

9. razred
– 7. 5. 2024 slovenščina,
– 9. 5. 2024 matematika,
– 14. 5. 2024 zgodovina.

Vsem učencem želimo uspešne priprave na preizkuse, ki jih čakajo.

Brezžično izobraževalno omrežje EDUROAM

Brezžično izobraževalno omrežje EDUROAM

Osnovna šola Mzirje  nudi zaposlenim in učencem možnost brezplačnega dostopa do brezžičnega računalniškega omrežja EDUROAM. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi. EDUROAM je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes (http://www.arnes.si/dostop).

1. Kaj je Eduroam?

 

Storitev Eduroam omogoča  študentom in zaposlenim varen in preprost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja na naši fakulteti in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.

V omrežje Eduroam so vključene izobraževalne in raziskovalne ustanove (fakultete, inštituti, srednje šole) v Sloveniji (http://www.eduroam.si) in tujini (http://www.eduroam.org).

Omrežje je zasnovano tako, da lahko dijaki, študentje ali zaposleni dostopajo transparentno in brezplačno v katerikoli zgoraj navedeni ustanovi (doma in v tujini), in to z istim uporabniškim imenom in geslom kot v “domačem” omrežju Eduroam (npr. učitelj OŠ Mozirje dostopa v zaščiteno omrežje Eduroam v Krškem ali Mariboru oz. v katerokoli omrežje Eduroam v tujini). Pri tem je tako sami ustanovi kot gostujočem uporabniku zagotovljena kar največja varnost, saj je onemogočeno prisluškovanje in lažno predstavljanje.


2. Tehnične zahteve za dostop

 

V brezžično omrežje z imenom (SSID) eduroam se je mogoče povezati s prenosnim računalnikom, dlančnikom, telefonom; skratka z napravo, na kateri operacijski sistem in brezžični vmesnik podpira standard 802.11a/g/n ter varnostni protokol WPA1/2-Podjetniško (WPA1/2-Enterprise) in prijavni standard 802.1x z EAP-TTLS + PAP (enkripcija podatkov AES).

 

3. Navodila za priklop

 

Podrobna navodila za namestitev najdete na naslovu www.eduroam.si
 
Od 1.11.2013 pa si lahko pomagate tudi z prednastavljenimi programi za namestitev brezžičnega omrežja na vaši napravi – eduroamCAT ali preprosteje poskenirajte QR kodo:
qr sc eduroam

Poleg tega je za brezžični dostop potrebno še veljavno uporabniško ime in geslo v matični ustanovi – OŠ Mozirje. Za uspešno prijavo v omrežje eduroam potrebujete veljavno uporabniško ime in geslo v matični organizaciji OŠ Mozirje. Učenci pridobijo na željo uporabniško ime in geslo ob vpisu v šolo oz. podajo zahtevek v začetku šolskega leta razredniku


4. Pomoč  in kontaktne osebe

Kontaktna oseba je Borut Lončar, tel: (03) 839 27 46,  oz. borut.loncar@os-mozirje.si

 

Projekt ERASMUS+

Projekt ERASMUS+

Erasmus+ projekt »Šola v medmrežju«

Na osnovni šoli Mozirje v zadnjih letih opažamo bistveno povečanje težav učencev povezanih z ekscesivno in nepravilno rabo interneta v vseh svojih oblikah in napravah. Zaradi vidnih težav v določeni generaciji otrok, smo v preteklem šolskem letu med učenci izvedli anonimno anketo o rabi interneta in elektronskih medijev.  Iz rezultatov smo ugotovili, da ima velik odstotek učencev resne težave z uporabo interneta in elektronskih naprav, njihove težave pa se kažejo kot razdražljivost, težave v komunikaciji z vrstniki in s starši, povečana agresivnost, znižan učni uspeh in motivacija za delo, pomanjkanje spanja in nesposobnost lastne kontrole ob zmanjšanju ali prenehanju uporabe. Povprečno anketirani učenci na dan za različnimi elektronskimi mediji z internetom preživijo 3,6 ure. Ogromno se jih srečuje s spletnim nasiljem in neprimerno komunikacijo na različnih socialnih omrežjih. Ker so rezultati zelo zaskrbljujoči, si je naša šola v tem šolskem letu kot eno od prednostnih nalog zadala usmerjanje otrok k varni rabi interneta, predvsem v obliki preventive in ozaveščanja tako otrok kot staršev na različnih nivojih delovanja šole. Sodelujemo že z organizacijo safe.si, a si kot kolektiv želimo poglobljenih znanj in spretnosti v uporabi IKT pri pouku in znanj za pripravo splošnega šolskega programa, ki bi otrokom nudil osnovna znanja in veščine varne in smiselne uporabe sodobne tehnologije tako v šoli kot doma in, ki bi pri tem deloval preventivno. Ker smo pedagoški delavci ugotovili, da tudi nam manjkajo osnovne veščine vpeljave IKT v različne oblike pouka in tako tudi veščine za pripravo preventivnega programa, smo v sklopu projekta izbrali individualna strukturirana izobraževanja, ki bodo nudila znanje in razvoj veščin v bolj smotrni in intenzivni uporabi 2.0 spletnih tehnologij pri pouku in znanja o preventivnih delavnicah za preprečevanje spletnega nasilja in potrebnih ravnanj pri pojavi le tega. Prav tako bomo v sklopu intenzivnih individualnih strukturiranih izobraževanj pridobili znanja o pripravi celostnega šolskega programa po modelu držav, ki se s tem problemom že srečujejo in ga rešujejo sistemsko, kar bi bilo nujno potrebno tudi pri nas. Izdelati želimo namreč konkreten celostni program dela za učence od 1. do 9. razreda, ki bi vključeval osnovno računalniško opismenjevanje in opolnomočenje otrok in vpeljevanje v varno rabo internetnih aplikacij in socialnih medijev. O vsem tem želimo tudi intenzivneje obveščati starše ter lokalno okolje preko predavanj za starše in objav na šolski spletni strani ter v lokalnih medijih.

V projekt je vključenih 11 pedagoških delavcev, učiteljev tako razrednega kot predmetnega pouka, učiteljev v podaljšanega bivanja, vzgojiteljica v 1. razredu ter šolska svetovalna delavka.  Z naborom sodelujočih želimo omogočiti dostop do vseh učencev na šoli, torej učencev vseh starostnih obdobij.

Z udeležbo na izbranih strukturiranih izobraževanjih želimo na šoli izboljšati osnovno znanje in uporabo sodobne informacijske komunikacijske tehnologije (IKT) med sodelujočimi učitelji in znanje ter usvojene nove strategije poučevanja prenesti na ostale zaposlene na šoli.

Prav tako želimo s pridobljenimi znanji izboljšati prepoznavanje ter ustrezno reagiranje v primerih nasilja, še posebej spletnega nasilja, za katerega opažamo, da ga je vedno več.

Končni cilj je izdelati strateški šolski načrt dela z vsebinami, povezanimi s preventivnimi dejavnostmi za preprečevanje tveganih oblik vedenja v povezavi s sodobno tehnologijo, organizirati dejavnosti za učence in ob tem primerne vsebine za starše otrok.

Prav tako želimo načrtno povečati uporabo spletnih aplikacij, platform ter različnih programov  v pedagoškem procesi in razvijati kompetence samostojne uporabe internetnih orodij za zanimivejše in aktualnejše podajanje učne snovi, kjer je to smiselno in izvedljivo.  Dolgoročni učinki projekta se bodo kazali kot boljša praktična uporaba usvojenih znanj in uporaba IKT v procesu poučevanja pri učiteljih, zmanjšana uporaba spletnih aplikacij in interneta med učenci v popoldanskem času ter manj spletnega nasilja.

Petra Klepec, univ. dipl. psih.,

ravnateljica

—————————————————————————————————————-

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

 

Dostopnost