Vsak četrti teden v mesecu so učitelji dosegljivi ob navedenem času.

Učiteljice razredne stopnje, OPB in učitelj v OŠPP so dosegljivi na telefonski številki 03 839 5514.

Učitelji športa so dosegljivi na telefonski številki 03 839 5513.

Učitelji predmetne stopnje so dosegljivi na telefonski številki 065 556 731.