Šolsko leto traja od 1. septembra 2021  do 31. avgusta 2022.

Pouk za učence  od 1. do 8. razreda traja do 24. junija, za učence 9. razreda pa do 15. junija

 

POČITNICE

 Jesenske: od 25. oktobra do 1. novembra

Novoletne: od 25. decembra do 2. januarja

Zimske: od 28. februarja do 4. marca

Prvomajske: od 27. aprila do 2. maja

 

POUKA PROSTI DNEVI

 31. oktober DAN REFORMACIJE

1. november DAN SPOMINA NA MRTVE

25. december BOŽIČ

26. december DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

1. in 2. januar NOVO LETO

7. februar POUKA PROST DAN

8. februar PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

18. april VELIKONOČNI PONEDELJEK

27. april DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1. in 2. maj PRAZNIK DELA

 

OCENJEVALNO OBDOBJE

1. ocenjevalno obdobje:  od 1. septembra do 31. januarja

2. ocenjevalno obdobje:   od 1. februarja do 24. junija
za  9. razred do 15. junija

                         

 POPRAVNI IN RAZREDNI IZPITI

1. rok:
od 16. junija do 29. junija – za učence zaključnih razredov

od 27. junija do 8. julija – za učence ostalih razredov

2. rok:
od 18. do 31. avgusta 2022

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

1. rok:
od 3. maja do 15. junija – za učence zaključnih razredov

od 3. maja do 24. junija – za učence ostalih razredov

2. rok:
od 18. do 31. avgusta 2022

 

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 1. septembra 2021 je minister objavil sklep o izboru tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja, in sicer bo za devetošolce OŠ Mozirje to geografija.

 

Preverjanje ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja:

 4. maj – slovenščina
6. maj – matematika
10.  maj – tuji jezik angleščina

 

Preverjanje ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja:

4. maj – slovenščina
6. maj – matematika
10. maj – geografija

 

INFORMATIVNI DAN

 Informativni dan za učence v srednjih šolah bo 11. in 12. februarja.