VARSTVO PRED POUKOM

 

6.15 do 8.15 1. razred, učilnica 1. a
Ponedeljek Nada Janež
Torek Petra Iršič
Sreda Mojca Štancar
Četrtek Renata Stenšak
Petek Mojca Štancar

 

Varstvo vozačev razredne stopnje                                         
  od 7.45 do 8.15 od 7.00 do 8.15
Razred   1. r. 2. r. 3. r. 4. – 5. R.
Učilnica          1. b 2. b 3. b učilnice od 4. – 5.
Ponedeljek Urša K. Košir Maja Krumpačnik Urška Finkšt Marjeta Menih
Torek Sanja Prednik Maja Krumpačnik Urška Finkšt Tatjana Vajdl
Sreda Urša K. K./Sanja P. Nada Janež Petra Volk Judita Marovt
Četrtek Urša K. Košir Nada Janež Petra Volk Simona F. Dolinšek
Petek Sanja Prednik Maja Krumpačnik Petra V./Urška F. Marjana Herček

 

 Varstvo vozačev  predmetne stopnje
Ponedeljek  Blaž Podrižnik
Torek  Blaž Podrižnik
Sreda  Blaž Podrižnik
Četrtek  Blaž Podrižnik
Petek  Blaž Podrižnik
Razred Učilnica
6. a, b SLJ 1
7. a, b TJA
8. a, b GEO
9. a, b ZGO

 

 

 VARSTVO PO POUKU

Varstvo vozačev                                        
  Razredna stopnja Predmetna stopnja
Ponedeljek 12.45–14.05 Judita Marovt 12.45–14.20 Urška Kočevar
Torek 11.55–14.05 Marjet Menih 12.45–14.20 Petra Verbuč
Sreda 12.45–14.05 Tatjana Vajdl 12.45–14.20 Romana Presečnik
Četrtek 12.45–14.05 Judita Marovt 12.45–14.20 Anja Nadvešnik
Petek 12.45–14.05 Tatjana Vajdl 12.45–14.20 Anja Nadvešnik

 

 

DEŽURSTVO: PREDMETNA STOPNJA

Mozirje:  od 7.20 do 13.05

 

Športna dvorana, garderobe

(vsi odmori)

Glavni vhod in garderobe,

hodnik do jedilnice,

spodnji hodnik

 

od 7.20  ‒  do 8.20

od 10.05 ‒ do 10.20

od 12.45 ‒ do 13.05

 

od 7.20 do 13.05

Stranski vhod in garderobe, sanitarije in hodnik ob računovodstvu

od 8.00 ‒  do 8.20

od 10.05 – do 10.20

od 12.45 ‒ do 13.05

 

od 8.00 do 13.05

Zgornji hodnik, sanitarije

 

od 10.05 ‒ do 10.20

 

Jedilnica

od 12.45 ‒ do 13.05

 

 

od 10.05 – do 13.05

Ponedeljek

 

 

Štiftar

 

7.20–10.20        P. Verbuč

12.45–13.05       Presečnik

 8.00-13.05      Šavc

 

10.05–10.20    Kokošinc

12.45‒13.05    Podrižnik

Torek

 

Božičevič

 

 

 

7.20‒8.20        Povše

10.05-10.20     Iršič

12.45-13.05    Povše

 

8.00-13.05      Štor

 

10.05‒10.20   Krumpačnik

12.45‒13.05    P. Verbuč

Sreda

 

 

Štiftar

7.20‒8.20         Presečnik

10.05‒13.05     Blagovič

 

8.00-13.05   Jeseničnik

 

 

10.05‒13.05     Marinc

 

Četrtek

 

 

Božičevič

 

7.20‒8.20        Nadvešnik

10.05‒13.05    Podrižnik

8.00-13.05   T. Verbuč

Rosenstein

10.05‒10.20     Krumpačnik

12.45‒13.05     Kokošinc

 Petek

 

 

Žagar

 

7.20–10.20     Pogorevc N.

12.45–13.05   Irman Kolar

8.00‒13.05     Kočevar

 

10.05‒10.20      Blagovič

12.45‒13.05      Kokošinc

DEŽURSTVO: RAZREDNA  STOPNJA

Mozirje:  od 7.20 do 14.15

 

 

zgornji hodnik, WC,

garderoba

spodnji hodnik, garderoba, vhod pri ŠD spodnji hodnik, garderoba, vhod pri ŠD Spremstvo prvošolcev, glavni odmor
  (7.00 do 13.55)  (7.20 – 8.20)  (12.45–14.15)
Ponedeljek Marjeta Menih Anja Jeršič Sanja Prednik Petra Volk
Torek Tatjana Vajdl Marjanca Namestnik Marjanca Namestnik Urška Kahrin Košir
Sreda Judita Marovt Maja Krumpačnik Maja Krumpačnik Urška Finkšt
Četrtek

Simona Fortek

Dolinšek

Marija Novak Marija Novak Sanja Prednik
Petek Marjana Herček Mateja Janet Mateja Janet Nada Janež