Šolski sklad Osnovne šole Mozirje je bil ustanovljen 11. novembra 1997. Njegov namen je dobrodelnost, pripravljenost pomagati drugim in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje, dne 10. 1. 2007, sprejel Pravila o delovanju in organizaciji Šolskega sklada Osnovne šole Mozirje.

 

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Mozirje so:
1. Silva Dešman – predsednica
2. Alenka Čulk
3. Ilka Marolt
4. Magdalena Škruba
5. Darinka Marinc
6. Judita Marovt
7. Janja Kokovnik

 

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, občanov in zaposlenih v zavodu, iz donacij, prispevkov od akcij učencev in učiteljev šole.
Tako učencem iz socialno šibkejših družin omogočamo, da se lahko udeležujejo različnih dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (naravoslovni, športni, kulturni in tehniški dnevi, šola v naravi, tečaji …). Namenjamo tudi sredstva za plačilo šolske prehrane.

Z majhnimi dejanji in majhnimi koraki smo sposobni doseči velike cilje.

Za naše otroke gre!

Vloga za šolski sklad.pdf