Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V mesecu maju bodo učenci 6. in 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja.
Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je objavljen sklep s seznamom šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v
šolskem letu 2023/2024.
Na OŠ Mozirje bodo učenci 9. razreda kot tretji predmet pisali nacionalno preverjanje znanja iz zgodovine.

Preizkusi bodo za učence 6. in 9. razreda potekali po naslednjem razporedu:
6. razred
– 7. 5. 2024 slovenščina,
– 9. 5. 2024 matematika,
– 14. 5. 2024 angleščina.

9. razred
– 7. 5. 2024 slovenščina,
– 9. 5. 2024 matematika,
– 14. 5. 2024 zgodovina.

Vsem učencem želimo uspešne priprave na preizkuse, ki jih čakajo.

NPZ 2020/2021

Izvedba nacionalnega preverjanja znanja

1. septembra 2020 je bil na straneh ministrstva objavljen sklep o izboru tretjega predmeta iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja. Za devetošolce OŠ Mozirje je izbran tretji predmet tuji jezik angleščina.

Preverjanje ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja:

4. maj 2021 – slovenščina

6. maj 2021– matematika

10. maj 2021 – tuji jezik angleščina

Preverjanje ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja:

4. maj 2021 – slovenščina

6. maj 2021– matematika

10. maj 2021– tuji jezik angleščina

NPZ 2018/2019

3. septembra 2018 je ministrica objavila sklep o izboru tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja, in sicer bo za devetošolce OŠ Mozirje to fizika.

Preverjanje ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja

7. maj – slovenščina

9. maj – matematika

13. maj – tuji jezik angleščina

Preverjanje ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja

7. maj – slovenščina

9. maj – matematika

13. maj – fizika

 

Elektronski vpogled v rezultate NPZ

V tem šolskem letu je prvič možen elektronski vpogled v rezultate nacionalnega preverjanja znanja za učence 9. razreda. Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence in starše bo mogoč od 8. ure zjutraj v sredo, 29. maja 2013, do 20. ure zvečer v četrtek, 30. maja 2013.

Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si . Za dostop potrebujete šifro, ki jo je učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko otroka.

Dostopnost