Skoči na glavno vsebino

Datumi nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2012/2013

Znani so datumi nacionalnega preverjanja znanj za tekoče šolsko leto in sicer:

Za učence 6. razreda:

– 7. maj 2013: MATEMATIKA

– 9. maj 2013: SLOVENŠČINA

– 14. maj 2013: ANGLEŠČINA

 

Za učence 9. razreda:

– 7. maj 2013: MATEMATIKA

– 9. maj 2013: SLOVENŠČINA

– 14. maj 2013: TRETJI PREDMET – ANGLEŠČINA

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta za NPZ v šolskem letu 2012/2013

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je izdal sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda v tem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. Ti predmeti so v šolskem letu 2012/2013 naslednji: – zgodovina – geografija – tuji jezik (angleščina) – tehnika in tehnologija. V mesecu marcu pa bo s posebnim sklepom določeno iz katerega od teh predmetov, se bo NPZ izvajal na OŠ Mozirje.

Dostopnost