Skupnost učencev 2020/21

Skupnost učencev je organizirana iz predstavnikov oddelčnih skupnosti. Njena osnovna naloga je uveljavljanje pravic in interesov učencev. Izvršilni organ je šolski parlament.

Skupnost učencev vodi Silva Dešman.

Razred Učenec
5a  Hana Slapnik
5a Linus Rohr Benetek
5b Eva Ugovšek Poznič
5b Lan Ujčič Vrhovnik
6a Vita Hriberšek
6a Urban Repše
6b Matic Bevc strašek
6b Lenart Skok
7a andrej Napotnik
7a Ana Venek
7b Ana Božič
7b Matic Irman Kolar
8a Ajda Oblak
8a Neja Kunaver
8b Lina Ujčič Vrhovnik
8b Jošt Čulk
9a Ali Ernecl
9a Juš Slapnik
9b Miha Kerznar
9b Kevin Šertl